Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 04 2011

ariets
7802 efd6
Reposted byNeutrum Neutrum
ariets
7940 1629
Reposted byinsanedreamerkamykarturonomatopeja
ariets
7632 0fef
Reposted byTangledUp TangledUp
ariets
7555 6008
Reposted byPiimarjarii
ariets
7393 8459
Reposted byPiilulunoire

December 19 2010

ariets
roses are red
violets are blue
in soviet russia
poem writes you!
Reposted fromiaix iaix

December 18 2010

ariets
Nie wolno się bać. Strach zabija duszę. Strach to mała śmierć, a wielkie unicestwienie. Stawię mu czoło. Niechaj przejdzie po mnie i przeze mnie. A kiedy przejdzie, obrócę oko swej jaźni na jego drogę. Którędy przeszedł strach, tam nie ma nic. Jestem tylko ja.
— Diuna
Reposted fromiaix iaix
1562 21c1
Reposted fromSAIGONMARKET SAIGONMARKET viaiaix iaix
ariets
A bogowie mieli w zwyczaju odwiedzać domy ateistów i wybijać im szyby.
— T.Pratchett
Reposted fromdansemacabre dansemacabre viaiaix iaix
ariets
8815 8bdc
Reposted fromwhisper whisper viaiaix iaix
ariets
Twój charakter pisma. Sposób chodzenia. To, jaki wzór porcelany wybierasz. Wszystko to zdradza ciebie. Wszystko, co robisz, ujawnia twoją rękę.Wszystko jest autoportretem. Wszystko jest dziennikiem.
— Chuck Palahniuk
Reposted fromvaka vaka viaiaix iaix
ariets
Gdy byłem dzieckiem, matka mówiła mi: "Jeżeli będziesz żołnierzem, zostaniesz generałem. Jeśli będziesz mnichem, skończysz jako papież." Chciałem być malarzem i zostałem Picassem.
— Pablo Picasso
Reposted fromtemptation temptation viaiaix iaix
ariets
9114 cf80
Reposted frombildflaeche bildflaeche viaiaix iaix
0313 d8c0
Reposted fromcycomaniacs cycomaniacs viaiaix iaix
ariets
Człowiek jest cywilizowany na tyle, na ile potrafi zrozumieć kota.
— J.Cocteau
Reposted frommrsantares mrsantares viaiaix iaix
ariets
I don't want realism. I want magic.
— Tennessee Williams
ariets
Miłość nie leci z kranu jak woda, nie możesz jej odkręcać i zakręcać, kiedy tylko zechcesz.
— Stephen King
Reposted fromaffection affection viaiaix iaix
ariets
Czasem człowiek sądzi, że ujrzał już dno studni ludzkiej głupoty, ale spotyka kogoś, dzięki komu dowiaduję się, że ta studnia nie ma jednak dna.
— Stephen King
Reposted fromaffection affection viaiaix iaix
ariets
Dwa kieliszki wystarczą. Najpierw jeden potem kilkanaście drugich.
— Julian Tuwim
Reposted frommelisa melisa viaiaix iaix
ariets
Powiedziałem, że jestem uzależniony. Nie powiedziałem, że mam problem.
— House
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl